logo
Önsəhifə-Əziz Səlami
Altun'un son anları
Bahar'a Yazdıqlarım
Axar Kitab
Anamın yurdu ...
Qanadlılar
Torpaq duyur ...
Susmaz Mahnı
Yollar Boyu Dostumuz
Rose Ausländer
Else Lasker
Mahnılar Mahnısı
Solmayan Ulduzlar
Ximenez
Yapon Şeirləri
Çin Şeirləri
əlaqə
(pdf-link) - Kitabı üstünə basmaqla aça bilərsiniz
(pdf-link) - Kitabı üstünə basmaqla aça bilərsiniz

Əmdikcə anasının südünü

Çılpaq təpələrin susuzluğu

Doldurdu

Qurtum-qurtum içini.

 

İməklədikcə kilim döşənmiş evlərində

Öyrəndi torpağın sonsuz dözümündən

Uşaqca

Yumşaqca dizləri.