logo
Önsəhifə-Əziz Səlami
Altun'un son anları
Bahar'a Yazdıqlarım
Axar Kitab
Anamın yurdu ...
Qanadlılar
Torpaq duyur ...
Susmaz Mahnı
Yollar Boyu Dostumuz
Rose Ausländer
Else Lasker
Mahnılar Mahnısı
Solmayan Ulduzlar
Ximenez
Yapon Şeirləri
Çin Şeirləri
əlaqə
(pdf-link) - Kitabı üstünə basmaqla aça bilərsiniz
(pdf-link) - Kitabı üstünə basmaqla aça bilərsiniz

Hər bir insan azad gəlir həyata, əlləri var, milli dili var, ruhu var. Kimin haqqı var, uçan quşa, uçma desin? Kimin haqqı var axan suya, axma desin? Yarpaqlanan ağaca, yarpaqlanma desin? Kimin haqqı var bir insanın, bir xalqın əllərinin, dilinin, milli ruhunun azadlığını ayaqları altına salsın?