logo
Önsəhifə-Əziz Səlami
Altun'un son anları
Bahar'a Yazdıqlarım
Axar Kitab
Anamın yurdu ...
Qanadlılar
Torpaq duyur ...
Susmaz Mahnı
Yollar Boyu Dostumuz
Rose Ausländer
Else Lasker
Mahnılar Mahnısı
Solmayan Ulduzlar
Ximenez
Yapon Şeirləri
Çin Şeirləri
əlaqə
(pdf-link) - Kitabı üstünə basmaqla aça bilərsiniz
(pdf-link) - Kitabı üstünə basmaqla aça bilərsiniz

    Mahnılardırlar

    Sürəkli,

    Keçərlər dörd fəsildən,

    Ötərlər zamanın

    Bir bütündə

    Ayrı-ayrı

    Rənglərini.


    - Arıquşu şeirindən bir parça -