logo
Önsəhifə-Əziz Səlami
Altun'un son anları
Bahar'a Yazdıqlarım
Axar Kitab
Anamın yurdu ...
Qanadlılar
Torpaq duyur ...
Susmaz Mahnı
Yollar Boyu Dostumuz
Rose Ausländer
Else Lasker
Mahnılar Mahnısı
Solmayan Ulduzlar
Ximenez
Yapon Şeirləri
Çin Şeirləri
əlaqə
(pdf-link) - Kitabı üstünə basmaqla aça bilərsiniz
(pdf-link) - Kitabı üstünə basmaqla aça bilərsiniz

SƏHƏR MAHNISI

 

 

Söyləyirəm:

Bu aydın, bu qızıl səhərdə

Yenə durmuşam sizinlə üz-üzə, 

Uğurlayın məni

                 ey təpələr!

 

Oxuya bilirəm ürəyimcə,

Çünki mənimdir bu zaman.

 

Və bu yalçın qırmızı qayalar

          bu axar təpələr

                  bu səslənən yellər

Dəyişən şəklidir yalnız

Heç zaman bitməyən bir duanın.

 

 

- Luci Tapahonso, Navajo -

                                                                        

 

 

 

 

 

 

Azerbaidjan poems and literature

Azerbaijan, Azərbaycan şer və ədəbiyat